VIII коло - Извидничка лига 2018

VIII коло - Извидничка лига 201807 Sep 14:00 - 09 Sep 17:00 - Golozinci
Golozinci, Čaška, Macedonia

Route

Место на одржување: Голозинци, Велес

Организатор: И. О. „Димитар Влахов“

Датум на одржување: 07.09.2018 – 09.09.2018

Правила: За ова коло важат начелата и правилата од „Пропозиции за извидничката лига“.

Тип на натпреварувањето: ОриентацијаНаскоро со повеќе информации...

***

Vendi i ngjarjes: Gollozinci, Velesi

Organizator: Nj. V. "Dimitar Vllahov"

Data e mbajtjes: 07.09.2018 – 09.09.2018

Rregullat: për këtë rreth vlejnë parimet dhe rregullat nga “Propozicionet për Ligën Vrojtuese“.

Lloji i garimit: Orientimi

Së shpejti me informata shtesë…© 2018 Siguez