VII коло - Извидничка лига 2018

VII коло - Извидничка лига 201824 Aug 14:00 - 26 Aug 17:00 - Govrlevo
Govrlevo

Route

Место на одржување: Говрлево, Скопје

Организатор: И. О. „Методи Митевски - Брицо“

Датум на одржување: 24.08.2018 – 26.08.2018

Правила: За ова коло важат начелата и правилата од „Пропозиции за извидничката лига“.

Тип на натпреварувањето: Ноќна ориентацијаНаскоро со повеќе информации...

***

Vendi i ngjarjes: Govërleva, Shkupi

Organizatori: Nj. V. "Metodi Mitevski - Brico"

Data e mbajtjes: 24.08.2018 – 26.08.2018

Rregullat: për këtë rreth vlejnë parimet dhe rregullat nga “Propozicionet për Ligën Vrojtuese“.

Lloji i garimit: Orientimi i natës

Së shpejti me informata shtesë…© 2018 Siguez