IX коло - Извидничка лига 2018

IX коло - Извидничка лига 201828 Sep 14:00 - 30 Sep 17:00 - Mala Reka
Mala Reka, Studeničani, Macedonia

Route

Место на одржување: Мала Река, Китка

Организатор: Прв скопски извиднички одред

Датум на одржување: 28.09.2018 – 30.09.2018

Правила: За ова коло важат начелата и правилата од „Пропозиции за извидничката лига“.

Тип на натпреварувањето: Едукативно колоНаскоро со повеќе информации...

***

Vendi i ngjarjes: Mala Reka, Kitka

Organizator: Njësia e Parë Vrojtuese e Shkupit

Data e mbajtjes: 28.09.2018 – 30.09.2018

Rregullat: për këtë rreth vlejnë parimet dhe rregullat nga “Propozicionet për Ligën Vrojtuese“.

Lloji i garimit: Rrethi edukativ

Së shpejti me informata shtesë…© 2018 Siguez