X коло - Извидничка лига 2018 ДИОН

X коло - Извидничка лига 2018 ДИОН11 Oct 14:00 - 14 Oct 17:00 - Pelince
Pelince, Staro Nagoričane, Macedonia

Route

Место на одржување: Пелинце, Куманово

Организатор: И. О. „Скаут“

Датум на одржување: 11.10.2018 – 14.10.2018

Правила: За ова коло важат начелата и правилата од „Пропозиции за извидничката лига“.

Тип на натпреварувањето: Државен извиднички ориентационен натпревар (ДИОН)Наскоро со повеќе информации...

***

Vendi i ngjarjes: Pelinca, Kumanova

Organizator: Nj. V. “Skaut”

Data e mbajtjes: 11.10.2018 – 14.10.2018

Rregullat: për këtë rreth vlejnë parimet dhe rregullat nga “Propozicionet për Ligën Vrojtuese“.

Lloji i garimit: Gara Shtetërore Vrojtuese të Orientimit (DION)

Së shpejti me informata shtesë…© 2018 Siguez