10-та средба на Глобалното сестринство

18 Dec 18:00 - 21:00 18 Dec 18:00 - 21:00 - Skopje Skopje
Armadea Armadea
Прекини ја својата анксиозност со благодарност. Ајде.. направи го тоа сега. Почувствувајте ги местата во телото каде сте напнати, исплашени или емоционално разбунтувани. Опуш   More info

Budenje na boZENSTVENOSTA ( vtor stepen )

07 Feb 18:00 - 22:00 07 Feb 18:00 - 22:00 - Skopje Skopje
Armadea Armadea
Vo vtoriot modul od obukata BOZENSTVENA pod ime VREME NA VISTINSKA ZENSTVENOST, vklucheni se 9 moduli vo koi se obrabotuvaat temi za koi ne e posveteno dovolno vnimanie vo...   More info

Obuka REIKI 1 ( osnoven stepen)

10 Feb 21:00 - 11 Feb 17:00 10 Feb 21:00 - 11 Feb 17:00 - Skopje Skopje
Armadea Armadea
REIKI e mnogu stara metoda za isceluvanje so dopir. Najstarite zapisi za ovaa tehnika se od okolu 5000 godini nanazad, no se znae deka datira od mnogu pooddamna, iako mozebi ne...   More info

Awakening to the Illuminated Heart

15 Feb 09:00 - 18 Feb 18:00 15 Feb 09:00 - 18 Feb 18:00 - Skopje Skopje
Armadea Armadea
БУДЕЊЕ во ПРОСВЕТЛЕНОТО СРЦЕ Предавач: Мишел email: michellepacheco8888@gmail.com ПОСЛЕДНА ПРИЈАВА НА 30ти ОКТОМВРИ !!! 30 за оние кои претходно присуствувале на семинаро   More info


© 2017 Siguez