Индивидуални сесии- Читање и балансирање на АУРА

26 Jan 10:00 - 28 Jan 20:00 26 Jan 10:00 - 28 Jan 20:00 - Skopje Skopje
Ars Lucida - Coaching & Training Ars Lucida - Coaching & Training
БИОФИДБЕК ТЕХНОЛОГИЈА Апаратот AURA VIDEO STATION 5.1 им помогнал на илјадници луѓе да го запознаат сопствениот внатрешен свет и да го достигнат вистинскиот баланс и хармонија во...   More info

Скаларни бранови Ниво 1 и 2 - Сертифициран семинар

27 Jan 12:00 - 28 Jan 20:00 27 Jan 12:00 - 28 Jan 20:00 - Skopje Skopje
Ars Lucida - Coaching & Training Ars Lucida - Coaching & Training
Болеста настанува како последица на енергетските блокади во нашето био поле кои веќе подолг временски период не дозволуваат правилен проток на животна енергија. ЈАСНАТА НАМЕРА И...   More info


© 2018 Siguez