Past Events

Дводневна работилница за преговарање и продажба (почетно ниво)

17 Apr 09:00 - 18 Apr 16:00 17 Apr 09:00 - 18 Apr 16:00 - Skopje Skopje
InStore - Macedonia InStore - Macedonia
Работилницата е наменета за лицата задолжени за годишни преговори со трговците во корпорации и во мали и средни компании, кои имаат ограничена обука за преговарање или кои имале п   More info

Дводневна работилница за маркетинг во FMCG

26 Apr 09:00 - 27 Apr 16:00 26 Apr 09:00 - 27 Apr 16:00 - Skopje Skopje
InStore - Macedonia InStore - Macedonia
Работилницата е наменета за маркетинг менаџери и бренд менаџери и нејзината и нејзината програма е фокусирана на успешно управување со брендот, со портфолиото на брендот, нови п   More info

Дводневна работилница за КА менаџмент

30 May 09:00 - 31 May 16:00 30 May 09:00 - 31 May 16:00 - Skopje Skopje
InStore - Macedonia InStore - Macedonia
Работилница наменета за КА менаџери, на која ќе ја научите формулата како да бидете од една страна мотивиран и креативен индивидуалец, а од друга силен тимски играч во рамки на...   More info


© 2018 Siguez