Zaštita od kamatnog i valutnog rizika u preduzećima

26 Sep 09:00 - 27 Sep 15:00 26 Sep 09:00 - 27 Sep 15:00 - Skopje Skopje
Stopanska Komora na Makedonija Stopanska Komora na Makedonija
Cilj seminara je da učesnike upozna sa tržišnim rizicima i predstavi im strategije i instrumente koje mogu korisno upotrebiti za zaštitu od tih rizika. Za više informacija o...   More info

Izvedeni finansijski instrumenti u bankarskoj praksi

28 Sep 09:00 - 29 Sep 15:00 28 Sep 09:00 - 29 Sep 15:00 - Skopje Skopje
Stopanska Komora na Makedonija Stopanska Komora na Makedonija
Cilj seminara je da učesnike upozna sa različitim vrstama finansijskih derivata, koje mogu banke efikasno upotrebiti za štitenje svojih izloženosti, a isto tako da ih nude i...   More info


© 2017 Siguez