Административно-наказателна отговорност за ръководители

27 Apr 06:00 - 28 Apr 06:00 27 Apr 06:00 - 28 Apr 06:00 - Strumica Strumica
Strumica Strumica
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, НАРУШИЛИ ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО На семинара ще бъдат разгледани въпроси и казуси...   More info


© 2018 Siguez